Proefles:

Het kan zijn dat u of uw kind twijfelt. Is de docent wel leuk? Is het instrument niet te moeilijk? Wat kost de aanschaf? Op al deze vragen kunt u antwoord krijgen tijdens de proefles. De proefles duurt 30 minuten en kost € 10,- (vanaf 21 jaar € 12,10 incl. btw) U kunt een proefles aanvragen door onderstaande gegevens te sturen naar info@040muziek.nl  of door het inschrijfformulier in te vullen.

 

Inschrijfformulier

 

Onderstaande persoon wil zich inschrijven voor proefles

 

Instrument:

 

Gegevens cursist

Voornaam: 

Tussenvoegsel: 

Achternaam: 

Geslacht:  m / v

Straatnaam: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel: 

E-mailadres: 

Geboortedatum: 

Indien van toepassing, naam ouder / verzorger: 

Leslocatie:

Opmerkingen: 

 

Betaalgegevens

Betaling geschied door middel van automatische incasso.

Ik machtig 040muziek voor een éénmalige incasso van € 10,- (€ 12,10 wanneer de leerling boven de 21 is)

IBAN-nummer: 

Naam rekeninghouder: 

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden:  Ja / nee

 

Wij bieden Wekelijkse lessen voor kinderen en volwassenen!